Přeskočit na hlavní obsah

Cenový výměr 1/2022 ES

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písmeno e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č.173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, sazebník úhrad za poskytování informací:

Černobílé kopírování a tisk F A4, A3cena bez DPHcena včetně DPH
Kopie jednostranná formát A41,24 Kč1,50 Kč
Kopie oboustranná formát A42,07 Kč2,50 Kč
Kopie jednostranná formát A32,07 Kč2,50 Kč
Kopie oboustranná formát A33,31 Kč4,00 Kč
   
Barevné kopírování a tisk F A4, A3cena bez DPHcena včetně DPH
Kopie jednostranná formát A44,96 Kč6,00 Kč
Kopie oboustranná formát A48,27 Kč10,00 Kč
Kopie jednostranná formát A38,27 Kč10,00 Kč
Kopie oboustranná formát A313,22 Kč16,00 Kč
   
Skenovánícena bez DPHcena včetně DPH
Kopie jednostranná formát A41,24 Kč1,50 Kč
Kopie jednostranná formát A32,15 Kč2,60 Kč
Uložení dokumentů na médium12,40 Kč15,00 Kč
   
Odeslání informací žadatelicena bez DPHcena včetně DPH
Kopie jednostranná formát A4podle platných ceníků České pošty, s.p.
   
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informacícena bez DPHcena včetně DPH
Práce zaměstnance za každou započatou celou hodinu338,84 Kč410,00 Kč

Sazebník je určený za obecné poskytování informací mimo poskytování grafických a digitálních dat z  geografického informačního systému. Tyto služby určuje ceník  1/2022 TECH.

Cenový výměr nabývá účinnost od 1. září 2022