Důležitá telefonní čísla

Centrální vodohospodářský dispečink - nepřetržitý provoz
(problémy v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod)
543 212 537
Ústředna543 433 111
Laboratoře pitných a odpadních vod 
(rozbory vody)
543 433 573
543 433 535
Zákaznická linka - v provozu pouze v úředních hodinách
(stavy vodoměrů, odečty vodoměrů, fakturace, smluvní vztahy)
840 177 177
Tiskový mluvčí543 433 004
Reklamace vodného a stočného543 433 081
840 177 177
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod543 433 065
840 177 177
Akreditovaná kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů545 245 993
Schvalování projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky543 433 252
543 433 269
Oznámení zahájení prací na vodovodní přípojce543 433 133
543 433 227
Oznámení zahájení prací na kanalizační přípojce543 433 355
543 433 364