Dny otevřených dveří ČOV Brno-Modřice

Účastníci prohlídky uvidí jednu z nejmodernějších čistíren odpadních vod ve střední Evropě, která čistí odpadní vody z města Brna a přilehlých měst a obcí. Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu jejíž součastní je i kalové a energetické hospodářství. Čistírna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit i ty nejpřísnější požadavky EU.

Návštěvní řád ČOV BRNO-MODŘICE

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu ČOV Brno-Modřice a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 • Vstup do areálu je povolen pouze určenými vstupy - vchodovou vrátnicí.
 • Dětem od 15 let věku je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.

Zákaz vstupu do areálu ČOV Brno-Modřice:

 • Osobám opilým nebo pod vlivem omamných látek.
 • Dětem do 15 let věku - na ČOV není možno vyloučit riziko infekce!
 • Třídám základních škol vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí.

Rizika v areálu OV Brno-Modřice:

 • V případě kontaktu s odpadní vodou, kalem, shrabky apod. nelze vyloučit riziko přenosu infekce (žloutenka, úplavice apod.) - nedotýkat se strojů, materiálů, předmětů apod. - dodržovat osobní hygienu - opláchnout ruce, nekouřit a nekonzumovat potraviny v prostorách ČOV.
 • V areálu ČOV se nachází otevřené nádrže a žlaby s odpadní vodou - riziko utonutí - zákaz překonávání zábradlí! V blízkosti nádrží se nachází záchranné kruhy s lanem.
 • Výskyt škodlivých a výbušných plynů - riziko zadušení, otravy, výbuchu - platí zákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. do všech prostor označených zákazovými tabulkami "ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM" a "ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM"!
 • Výskyt nebezpečných chemických látek v technologiích - riziko otravy - zasažením pokožky nebo nadýcháním - zákaz vstupu bez doprovodu zaměstnance Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. do všech prostor označených zákazovými tabulkami "ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM"  a  "ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM"!
 • Prostory plynového hospodářství ČOV - plynojemy, vyhnívací komory apod. - riziko požáru a výbuchu metanu a bioplynu - zákaz vstupu!
 • Sušárna kalu - riziko vznícení a výbuchu sušeného kalu - zákaz vstupu!
 • V prostorách ČOV se nachází vlhké a kluzké povrchy - hrozí riziko pádu!
 • V prostorách ČOV se nachází snížené odchodné profily pod 2,1 m - hrozí riziko nárazu - úrazu hlavy!
 • Ve strojovnách se nachází technologie a stroje - riziko zachycení strojovou částí - zákaz vstupu!
 • Při pohybu po vnitropodnikových komunikacích hrozí riziko střetu s projíždějícími dopravními prostředky - nebezpečí nárazu a přejetí!

Povinnosti návštěvníků:

 • Při pohybu v areálu je pohyb možný pouze po určených trasách.
 • Pohybovat se ve skupinkách, dbát pokynů provázejícího zaměstnance Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Zakázané činnosti:

 • Vstup do zakázaných zón bez doprovodu zaměstnance Brněnských vodáren  kanalizací, a.s.!
 • Zákaz kouření a manipulace s plamenem v prostorách ČOV!
 • Zákaz konzumace potravin - dodržování zásad osobní hygieny!

Seznámil jsem se s bezpečnostními předpisy a riziky pohybu po ČOV Brno  - Modřice a chci si zarezervovat termín

Rezervace

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracují Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.