Přehled certifikátů a akreditací

Útvar kontroly kvality (laboratoře pitných a odpadních vod)

Zde je k nahlédnutí osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025, včetně přílohy s přehledem akreditovaných zkoušek.

Osvědčení o akreditaci laboratoří 2021
Příloha k osvědčení 2021

 

Kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů

Zde je k nahlédnutí osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025, příloha k osvědčení je k dispozici na pracovišti kalibrační laboratoře na Jana Svobody 12, Brno

osvědčení o akreditaci č. 730/2015