Environmentální profil společnosti

ukazateljednotka2013201420152016201720182019
Množství vyrobené pitné vodymil. m328,3028,6729,3529,5029,8730,1129,66
- z toho: povrchové vodymil. m31,101,721,631,872,823,827,21
              podzemní vodymil. m327,2026,9527,7227,6327,0526,2922,45
Ztráty vody - jednotkový únikm3/km/rok1 3851 6131 8031 6811 7231 5791 364
Kvalita dodávané pitné vody -v souladu s požadavky legislativy
Množství čištěných odp. vodmil. m338,0035,5933,3034,2334,4332,8134,66
Účinnost jednotlivých ČOV -v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími
Produkce odpadůt/rok35 64035 11839 68639 06839 14436 77636 636
Produkce čistírenských kalůt sušiny/rok8 7958 0378 7308 6538 1098 1568 219
Spotřeba el. energie PVMWh/rok5 5745 1965 0945 0535 7475 3345 261
Spotřeba el. energie OVMWh/rok18 63918 36518 07318 67318 72518 00317 287
Produkce kalového plynu z ČOVtis. m33 0003 0664 0874 6845 0414 9955 064
Výroba elektrické energieMWh/rok5 9925 7396 2836 1836 1325 2105 359
Emise do ovzdušít/rok29,4228,6426,8139,70 39,2036,0420,72
Spotřeba PHMtis. l/rok357349345330328334331