Environmentální profil společnosti

ukazateljednotka2015201620172018201920202021
Množství vyrobené pitné vodymil. m329,3529,5029,8730,1129,6629,3029,25
- z toho: povrchové vodymil. m31,631,872,823,827,215,762,36
              podzemní vodymil. m327,7227,6327,0526,2922,4523,5526,89
Ztráty vody - jednotkový únikm3/km/rok1 8031 6811 7231 5791 3641 6871 730
Kvalita dodávané pitné vody -v souladu s požadavky legislativy
Množství čištěných odp. vodmil. m333,3034,2334,4332,8134,6637,0135,32
Účinnost jednotlivých ČOV -v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími
Produkce odpadůt/rok39 68639 06839 14436 77636 63634 02633 571
Produkce čistírenských kalůt sušiny/rok8 7308 6538 1098 1568 2198 2777 911
Spotřeba el. energie PVMWh/rok5 0945 0535 7475 3345 2615 0803 801
Spotřeba el. energie OVMWh/rok18 07318 67318 72518 00317 28717 54916 445
Produkce kalového plynu z ČOVtis. m34 0874 6845 0414 9955 0644 8764 897
Výroba elektrické energieMWh/rok6 2836 1836 1325 2105 3596 7387 051
Emise do ovzdušít/rok26,8139,70 39,2036,0420,7217,6417,41
Spotřeba PHMtis. l/rok345330328334331299322