Zřízení zákaznického účtu

Zákaznický účet

Vážení odběratelé,
pomocí zákaznického účtu je možno rychle a efektivně odkudkoliv řešit následující požadavky:

• samoodečet (nahlášení řádného nebo zadání kontrolního odečtu)
• změna způsobu placení
• změna výše zálohových plateb
• změna zasílacích a kontaktních údajů
• obecný požadavek (podání jakékoliv změny, dotazu, připomínky či reklamace týkající se Vašeho odběrného místa)
• přehled o Vaší spotřebě vody - náhled měření SMART vodoměru

Ke zřízení zákaznického účtu potřebujete číslo faktury, evidenční číslo odběrného místa a e-mail, na který Vám bude následně zasláno přístupové heslo k účtu. Nedílnou součástí zřízení internetového účtu je také elektronické zasílání faktur ve formátu PDF, při kterém je nutno sjednání bezhotovostního platebního styku.

Pokud nemáte a nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete využít pouze formulář "Obecný požadavek" nebo "samoodečet".

Pro vstup do Zákaznického účtu použijte tlačítko v záhlaví libovolné webové stránky nebo použijte tento odkaz .