Zřízení zákaznického účtu

Vážení odběratelé,

pomocí zákaznického účtu je možno rychle a efektivně řešit například následující požadavky:

  • Podání jakékoliv změny, dotazu, připomínky či reklamace týkající se Vašeho odběrného místa
  • Hlášení stavu vodoměru
  • Změnu výše zálohových plateb
  • Změnu kontaktních údajů
  • Náhled měření SMART vodoměru
  • Možnost kontroly vyúčtování plateb, historie spotřeb 

Nedílnou součástí zřízení internetového účtu je také elektronické zasílání faktur ve formátu PDF, při kterém je nutno sjednání bezhotovostního platebního styku.

Pokud nemáte a nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete k výše uvedeným požadavkům využít v následujícím odkazu také formulář "Obecný požadavek".

Pro vstup do Zákaznického účtu použijte tento odkaz.