Pokyny k uzavření smlouvy o dodávce vody

Aktualizace smluv
Vážený zákazníku, v připojeném souboru níže se nachází podrobnější informace o aktualizaci smluv o dodávce pitné vody a jejím odvádění. Tato aktualizace probíhá postupně u všech odběratelů již od roku 2014.
Co je potřeba k uzavření smlouvy - obyvatelstvo

Smlouva se uzavírá pouze s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva – OBYVATELSTVO 

1.1 Stav vodoměru (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)

1.3 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

1.4 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

1.5 V případě zastupování je k podpisu smlouvy nutná plná moc  notářsky ověřená 

1.6 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků

2. Změna vlastníka - OBYVATELSTVO

2.1 Předávací protokol

2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)

2.3 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

2.4 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)

2.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

2.6 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

2.7 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

2.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 

2.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků  

3. Změna vlastníka - OBYVATELSTVO (je-li odběratel odlišný od vlastníka nemovitosti)

3.1 Předávací protokol

3.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)

3.3 Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

3.4 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

3.5 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)

3.6 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

3.7 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

3.8 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

3.9 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 

3.10 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků  

4. Změna odběratele - OBYVATELSTVO (je-li odběratel odlišný od vlastníka nemovitosti)

4.1 Předávací protokol

4.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)

4.3 Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

4.4 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

4.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

4.6 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

4.7 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

4.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

4.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků  

Změna při úmrtí

Změnu je třeba provést co nejdříve, nová smlouva se s účastníky dědického řízení uzavírá na dobu určitou

5. Při úmrtí vlastníka nemovitosti

5.1 Úmrtní list

5.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

5.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

5.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu

5.5 Adresa notáře (pokud je již známá)

5.6 V případě více účastníků dědického řízení, pokud se smlouva uzavírá s jedním z dědiců, je nutno doložit souhlas ostatních dědiců

5.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

5.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

6. Při úmrtí vlastníka nemovitosti v případě, že je odběratelem jiná osoba

6.1 Úmrtní list

6.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

6.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

6.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu pokud dojde ke změně původního odběratele

6.5 V případě více účastníků dědického řízení, pokud se smlouva uzavírá s jedním z dědiců, je nutno doložit souhlas ostatních dědiců

6.6 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

6.7 Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

6.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

7. Při úmrtí odběratele 

7.1 Úmrtní list

7.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

7.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

7.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu

7.5 Adresa notáře (pokud ji již znáte)

7.6  Plná moc k ukončení smlouvy za vlastníka nemovitosti v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví (pouze plnou moc k podpisu smlouvy je nutno mít notářsky ověřenou)

7.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

7.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc 

Pokud došlo k opomenutí přepisu nemovitosti a dědické řízení již bylo ukončeno

8. Při úmrtí vlastníka

8.1 Úmrtní list

8.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

8.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

8.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu

8.5 Rozhodnutí soudu

8.6 Písemný souhlas dědiců komu bude vyplacen přeplatek či kdo zaplatí nedoplatek, pokud nebyl přihlášen do dědického řízení a není určen soudem

8.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

8.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

 9. Při úmrtí vlastníka nemovitosti v případě, že je odběratelem jiná osoba

9.1 Úmrtní list

9.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

9.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

9.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu pokud dojde ke změně původního odběratele

9.5 Rozhodnutí soudu

9.6 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

9.7  Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

9.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

Co je potřeba k uzavření smlouvy - podnikání

Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva - PODNIKÁNÍ

1.1 Stav vodoměru, číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa

1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)

1.3 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ

1.4 Číslo účtu

1.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

1.6 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)

1.7 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení

1.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

1.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků

 

2. Změna vlastníka - PODNIKÁNÍ

2.1 Předávací protokol

2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)

2.3 Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

2.4 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

2.5 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)

2.6 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ

2.7 Číslo účtu

2.8 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)

2.9 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

2.10 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

2.11 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení

2.12 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

2.13 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků 

 

3. Změna odběratele - PODNIKÁNÍ

3.1 Předávací protokol

3.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví)

3.3 Plná moc k ukončení smlouvy za původního odběratele (v případě, že se k přepisu původní odběratel nedostaví)

3.4 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

3.5 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ

3.6 Číslo účtu

3.7 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

3.8 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele.

3.9 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

3.10 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit souhlas ostatních vlastníků