Pokyny k uzavření smlouvy o dodávce vody

Aktualizace smluv
Vážený zákazníku, v připojeném souboru níže se nachází podrobnější informace o aktualizaci smluv o dodávce pitné vody a jejím odvádění. Tato aktualizace probíhá postupně u všech odběratelů již od roku 2014.
Co je potřeba k uzavření smlouvy - obyvatelstvo

Smlouva se uzavírá pouze s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva – OBYVATELSTVO 

1.1 Stav vodoměru (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)

1.3 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

1.4 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

1.5 V případě zastupování je k podpisu smlouvy nutná plná moc  notářsky ověřená 

1.6 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení  ostatních vlastníků

2. Změna vlastníka nemovitosti (odběratele) - OBYVATELSTVO

2.1 Předávací protokol

2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (odběratele) - v případě, že se k přepisu původní vlastník nedostaví

2.3 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

2.4 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí či jiný úřední doklad potvrzující vlastnictví)

2.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

2.6 Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

2.7 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

2.8 V případě zastupování vlastníka nemovitosti k podpisu nové smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená 

2.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení ostatních vlastníků  

Změna při úmrtí

Změnu je třeba provést co nejdříve, nová smlouva se s účastníky dědického řízení uzavírá na dobu určitou

3. Při úmrtí vlastníka nemovitosti (odběratele)

3.1 Úmrtní list

3.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

3.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

3.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu

3.5 Adresa notáře (pokud je již známá)

3.6 V případě více účastníků dědického řízení, pokud se smlouva uzavírá s jedním z dědiců, je nutno doložit souhlas ostatních dědiců

3.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení ostatních vlastníků 

3.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

3.9 Plná moc k ukončení smlouvy v případě více smluvních partnerů

Pokud došlo k opomenutí přepisu nemovitosti a dědické řízení již bylo ukončeno

4. Při úmrtí vlastníka vlastníka nemovitosti (odběratele)

4.1 Úmrtní list

4.2 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

4.3 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

4.4 Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu

4.5 Rozhodnutí soudu

4.6 Písemný souhlas dědiců komu bude vyplacen přeplatek či kdo zaplatí nedoplatek, pokud nebyl přihlášen do dědického řízení a není určen soudem

4.7 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení ostatních vlastníků 

4.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená plná moc

4.9. Plná moc k ukončení smlouvy v případě více smluvních partnerů

 

Co je potřeba k uzavření smlouvy - podnikání

Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti!

1. Nová smlouva - PODNIKÁNÍ

1.1 Stav vodoměru, číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa

1.2 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)

1.3 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ

1.4 Číslo účtu

1.5 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

1.6 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)

1.7 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení

1.8 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

1.9 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení ostatních vlastníků

 

2. Změna vlastníka nemovitosti (odběratele) - PODNIKÁNÍ

2.1 Předávací protokol

2.2 Plná moc k ukončení smlouvy za původního vlastníka (odběratele) - v případě, že se k přepisu nedostaví

2.3 Stav vodoměru max. 14 dnů starý (číslo vodoměru nebo číslo odběrného místa)

2.4 Doklad vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí)

2.5 Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ

2.6 Číslo účtu

2.7 Rozhodnutí VLHZ (vodoprávní rozhodnutí)

2.8 Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

2.9 Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit, než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné dodat novou zasílací adresu původního odběratele

2.10 Jestliže vlastník nemovitosti (odběratel) bude dodávat vodu nebo umožní připojení na vnitřní kanalizaci dalším subjektům, je nutno dodat naší společnosti jejich seznam k odsouhlasení

2.11 V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc notářsky ověřená

2.12 V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud se smlouva uzavírá pouze s jedním z vlastníků, je nutno doložit Prohlášení ostatních vlastníků