SMART metering

SMART metering

Ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vnímáme trendy moderních technologií, dlouhodobě se zaměřujeme na testování, zavádění a využívání těchto technologií s cílem zlepšit poskytované služby. Nové přístupy otevírají nové možnosti, proto rozvíjíme dispečinky, propojujeme objekty on-line, řídíme distribuci vody a predikujeme odtok kanalizační sítí či okrskově měříme ztráty. Pro zajištění potřebného zákaznického komfortu v současné době testujeme možnosti dálkových odečtů fakturačních vodoměrů. Projekt si klade za cíl prověřit současné technologie, vhodnost použití pro stávající typy vodoměrů, spolehlivost pro specifické umístění měřidel, kvalitu a množství přenášených dat či rychlost a jednoduchost instalace.

Pro zavádění chytrého měření dálkovými odečty hovoří očekávané přínosy:
• odpadá nutnost vstupovat do objektu či nemovitosti při každém odečtu, odečet bude proveden dálkově, není vyžadována přítomnost vlastníka (instalace vodoměru a zařízení dálkového přenosu si vyžadují vstupy zaměstnanců společnosti s delší periodicitou, cca 1 x 4 roky),
• přenášené údaje umožní do budoucna odhalovat úniky vody na vnitřních rozvodech v nemovitostech,
• zákazník získá podrobné informace o svých spotřebách při přístupu do zákaznického informačního systému přes PC či mobilní aplikace.


Testování a zavádění „chytrého měření“ neboli „smart meteringu“, je současným trendem v oblasti dodávek vody a energií. Postoj společnosti je v souladu s postojem jejího majoritního akcionáře. Statutární město Brno, již v roce 2015 představilo koncept Smart City Brno 2050, v němž se zaměřuje na kvalitu života, zdroje a státní správu. Životní prostředí, zdroje pitné vody, jejich správa, správa distribuční sítě a odběratelská řešení, do uvedeného konceptu rovněž spadají.