Průměrná spotřeba vody

Jaká je v městě Brně průměrná spotřeba vody na obyvatele?

Specifická  spotřeba vody v litrech na obyvatele a den:

rok spotřeba
2000 129
2001 124
2002 119
2003 121
2004 120
2005 116,3
2006 116,2
2007 117,2
2008 115,7
2009 114,3
2010 113,0
2011 112,4
2012 110,5
2013 108,6
2014 108,4
2015 108,7
2016 109,7