Kontakt

Kontakt

Obchodní jméno společnosti: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo společnosti: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Datum vzniku: 1. 5. 1992
Identifikační číslo (IČ): 463 472 75
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město: č.ú. 5501621/0100, UniCredit Bank  č.ú. 4742283001/2700
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně
Číslo v rejstříku: oddíl B, číslo vložky 783

Telefon: +420 543 433 111
Fax: +420 543 433 000
E-mail: bvk@bvk.cz

ID datové schránky - c7rc8yf

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přerušují provoz kontaktních center
 

Vážení zákazníci, 

v zájmu ochrany zdraví Vás, našich zákazníků, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury, a z důvodu minimalizace šíření koronavirového onemocnění COVID – 19
 
 
p ř e r u š u j e
 
  
naše společnost až do odvolání osobní kontakt v zákaznickém centru v Pisárecké ulici v Brně, stejně jako kontakt se zákazníky i na ostatních provozech společnosti (Pisárky, ČOV Brno - Modřice, Hády, Jana Svobody, Švařec, Březová nad Svitavou).
 
Zákazníci mohou společnost nadále kontaktovat přes telefonní ústřednu 543 433 111, přes zákaznickou linku 840 177 177, nebo využit e-mail bvk@bvk.cz.
 
Našim zákazníkům doporučujeme, aby společně se svým požadavkem poslali na sebe i telefonický kontakt, aby mohli být zaměstnanci zpětně kontaktováni. 
 
Rovněž prosím zvažte, zda je Váš požadavek urgentní a vyžaduje okamžité řešení. Ve společnosti nyní pracuje omezený počet zaměstnanců, jejichž prioritou je řešení základních požadavků na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury.
 
Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a  prostorové poloze sítí v provozování společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se přijímají výhradně prostřednictvím pošty, nebo u méně rozsáhlých dokumentací e-mailem. Osobní doručení na pracoviště podatelny není možné. Konzultace budou prováděny výhradně telefonicky nebo e-mailovou komunikací.

Společnost rovněž ruší až do odvolání placené služby pro externí zákazníky, tj. např. rozbory pitných, bazénových a odpadních vod včetně kalů, stejně jako dovoz pitné vody cisternami, pronájem cisteren, čerpání a převoz odpadních vod a podobné běžně nabízené služby. Rovněž se ruší služby opravny a zkušebny vodoměrů. 
 
Jakmile nynější akutní situace pomine, budeme se Vám opět na 100 % věnovat. 
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) volejte, prosím, 543 212 537 – centrální vodohospodářský dispečink, který je v provozu nepřetržitě 24 hodin.    

Zákaznická linka - 840 177 177 (linku platí volající podle tarifů svého operátora) - informace o odečtech vodoměrů, nahlášení stavu vodoměrů, informace o fakturaci a uzavření smluvního vztahu, informace o poruchách a náhradním zásobování. Linka je v provozu v rozmezí hodin pro kontakt se zákazníky (úřední hodiny v sídle společnosti).