Kalkulace

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019:

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2018:

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017:

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016: