Změny v kvalitě vody

Dávkování dezinfekčního činidla

Od 15.9.2016 dávkovala společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako jedno z preventivních opatření, zvýšenou dávku dezinfekčního činidla - oxidu chloričitého dávkovaného do pitné vody v hodnotě 0,2 mg/l volného chlóru (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l).
Od 27.9.2016 byla dávka snížena na 0,1 mg/l volného chlóru. K dalšímu snížení dávky došlo dne 8.11. 2016, kdy byla dávka snížena na 0,07 mg/l volného chlóru. Jedná se o minimální možnou dávku dezinfekčního činidla na odtoku z vodojemu Čebín.