Mimořádné události

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přerušují provoz kontaktních center

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s v zájmu ochrany zdraví svých zákazníků, stejně jako svých zaměstnanců zajišťujících provozování kritické infrastruktury, a z důvodu minimalizace šíření koronavirového onemocnění COVID – 19 

přerušují
 
 
až do odvolání osobní kontakt v zákaznickém centru v Pisárecké ulici v Brně, stejně jako kontakt se zákazníky i na ostatních provozech společnosti (Pisárky, ČOV Brno - Modřice, Hády, Jana Svobody, Švařec, Březová nad Svitavou).
Zákazníci mohou společnost nadále kontaktovat přes telefonní ústřednu 543 433 111, přes zákaznickou linku 840 177 177, nebo využit e-mail bvk@bvk.cz. 
Našim zákazníkům doporučujeme, aby společně se svým požadavkem poslali na sebe i telefonický kontakt, aby mohli být zaměstnanci zpětně kontaktováni. 
Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a  prostorové poloze sítí v provozování BVK,a.s.  se výhradně přijímají prostřednictvím pošty nebo u méně rozsáhlých dokumentací e-mailem.Osobní doručení na pracoviště podatelny není možné. Konzultace budou prováděny výhradně telefonicky nebo e-mailovou komunikací.
Společnost rovněž ruší až do odvolání rozbory pitných, bazénových a odpadních vod včetně kalů pro externí zákazníky. Rovněž se ruší služby opravny a zkušebny vodoměrů pro externí zákazníky.     
Všem zákazníkům doporučujeme sledovat webové stránky, kde mají přehled o aktuálních haváriích či plánovaných výlukách.
 
Děkujeme za pochopení.