Mimořádné události

Havárie vodovodního řadu na ulici Bauerova, Brno

Dne 20.2.2020 došlo v brzkých ranních hodinách (v 3:07 hod.) k havárii velkého rozsahu na  vodovodním zásobovacím řadu průměru 800 mm na ulici Bauerova, Brno, u Pisáreckých tunelů.  

Vlivem havárie došlo k přerušení dodávek vody do jižních částí města Brna. Během brzkého dopoledne dne 20.2. byla dodávka vody obnovena. Na opravě havárie vodovodu intenzivně pracujeme. Pokud se nevyskytou komplikace, bude vodovod opraven a uveden do provozu v sobotu večer. Následně budou probíhat práce na obnově poškozené vozovky.
Dopravní situace: 
Průjezd vozidel do Pisáreckého tunelu směrem od Žabovřesk je volně průjezdný, není však možný vjezd do tunelu směrem od mimoúrovňové pisárecké křižovatky. 
 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. věnují opravě havárie  mimořádnou pozornost.