Mimořádné srážky 31.7.2014

Brno zasáhl mimořádný déšť

Dne 31.7.2014 došlo ve městě Brně k mimořádné dešťové události, která z hlediska intenzity a celkového srážkového úhrnu patří mezi nejvýznamnější srážkové události za celou dobu více než desetiletého pozorování na srážkoměrné síti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Na radarovém snímku je zachycena situace přibližně v době kulminace v okolí města Brna. Červeně vyznačené oblasti znázorňují velmi vysokou intenzitu deště blížící se lokálně k hodnotě cca 70 mm/h. Přesnějším měřením na pozemních srážkoměrných stanicích umístěných v oblasti ulice Barvičova a Kraví Hory byla potvrzena intenzita deště dosahující hodnoty až 68,2 mm/h. Na srážkoměru umístěném na vodojemu Barvičova byl také naměřen nejvyšší celkový denní úhrn srážky za dobu jejího trvání, a to 111,2 mm, což pro lepší představu o spadlém objemu odpovídá 111,2 litrům vody na 1 m2. Vycházíme-li z hodnocení srážek dle Trupla, tak takto vysoké hodnoty výrazně překračují intenzity deště s dobou opakování jednou za sto let (limitní hodnota i100 je 48,6 mm/h). Pokud bychom měli srážku hodnotit podle Wussowovy stupnice (viz graf pro srážkoměr umístěný na vodojemu Barvičova), hovořili bychom o katastrofickém lijavci.

Srážky o takovýchto intenzitách samozřejmě znamenají neřešitelný problém pro jednotný systém kanalizace, který je běžně svojí kapacitou navrhován na deště s dobou opakování pouze jednou za dva roky. Kanalizační síť tak byla podrobena mnohonásobně vyššímu přívalu vody, než na který je kapacitně navrhována.

Popisovaná dešťová událost také dostatečně prověřila čtyři nové retenční nádrže (RN Hamry, RN Sokolova, RN Přízřenický jez a RN Ráječek) vybudované v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, jejichž objem o celkové kapacitě 13 300 m3 byl využit na 100 %. Díky těmto novým opatřením a v neposlední řadě také s významným přispěním již dříve vybudované retenční nádrže Jeneweinova se podařilo zachytit, přečerpat a vyčistit celkem 21 900 m3 odpadní vody, která by ještě před rokem skončila v řece Svratce či Svitavě.