Infrastrukturní stavby

Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce srpna budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem je statutární město Brno.

Realizací stavby byl pověřena firma PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Jan Šťastný, telefon  543 428 411.

Technickým dozorem investora je Ing. Libor Krejčík, telefon 602 442 883.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                   01.08.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                31.12.2017

Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce září 2016 budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem je statutární město Brno.

Realizací stavby byla pověřena firma  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Miloš Raab, telefon 543 532 231

Technickým dozorem investora je Ing. Michaela Běloševičová, telefon 725 663 793.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                            15.09.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                        30.11.2017

 

Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce září budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem je statutární město Brno.

Realizací stavby byla pověřena firma Skanska a.s.

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. František Chlup, telefon  737 256 131.

Technickým dozorem investora je Ing. Petr Pavlíček, telefon 725 582 443.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                               20.09.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                           27.10.2017

 

 

Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce listopadu budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem akce je Statutární město Brno.

Realizací stavby byla pověřena  „Společnost Brno, Poděbradova II“ zastoupená společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s. a

HOCHTIEF CZ a.s.

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Miloš Raab, telefon 543 532 231

Technickým dozorem investora je Ing. Lenka Lepilová, telefon 543 433 282.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                              01.11.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                          30.11.2017
 

Brno, Zeleného I, Šmídkova - oprava kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce září budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Realizací stavby byla pověřena firma Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Stavbyvedoucím je Ing. Jan Bajfar, telefon 602 505 519.

Technickým dozorem investora je Ing. Daniel Srb, telefon 702 001 053.

Termín zahájení prací dle SOD:                                                01.09.2016

Termín ukončení prací dle SOD:                                              30.11.2017