Infrastrukturní stavby

Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

V průběhu měsíce srpna budou zahájeny práce na výše uvedené stavbě.

Investorem je statutární město Brno.

Realizací stavby byl pověřena firma PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Jan Šťastný, telefon  543 428 411.

Technickým dozorem investora je Ing. Libor Krejčík, telefon 602 442 883.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                   01.08.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                31.12.2017