Infrastrukturní stavby

Brno, Údolní – celková rekonstrukce ulice
Dne 2.5.2018 bude zahájena celková rekonstrukce ulice Údolní, v úseku Údolní 54 – po odbočení do ulice Kraví hora. Investorem akce je statutární město Brno. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím, rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek v rozsahu od napojení na vodovodní řad až po vodoměr, bude provedena rekonstrukce tramvajové trati včetně trakčního vedení a následně bude provedena obnova komunikačních ploch. Konstrukce vozovky je navržena živičná s použitím gumoasfaltu kvůli omezení hlučnosti. Šířkové uspořádání komunikace vychází z koncepce zachování samostatného jízdního pruhu ve směru do kopce a společný provoz individuální automobilové dopravy a tramvaje směrem do města. Po obou stranách úpravy vozovky, v místech, kde to šířkové poměry umožňují, je navrženo parkování na chodníku. Na ulici Údolní bude vyměněno celkem cca 1 050 m kanalizačního potrubí DN 300 – 800/1200 (včetně zálivů do přilehlých ulic) a celkem cca 370 m kanalizačních přípojek. Dále bude vyměněno celkem cca 1 070 m vodovodního potrubí DN 80 – 150 včetně cca 400 m vodovodních přípojek. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce ulice Údolní je květen 2019.