Aktuality

Novela zákona vyvolala aktualizaci smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 změnila náležitosti smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Naše společnost proto postupně vyzývá jednotlivé zákazníky s prosbou o součinnost při úpravě stávající smlouvy, kterou s nimi má uzavřenou tak, aby všechny smlouvy byly do stanoveného termínu 31.12.2023 aktualizovány.
Vzhledem k velkému počtu cca 54 tis smluv a nezměněného počtu příslušných zaměstnanců, je proces jejich obměny časově náročný, přesto díky spolupráci a pochopení našich zákazníků probíhá prozatím vše hladce a téměř třetina smluv je již aktualizována.
Pokud jsme Vás jako vlastníka připojené nemovitosti a zákazníka naší společnosti dosud neoslovili, Vaše smlouva byla uzavřena před 1.1.2014 a jste ochotni této věci napomoci, doručte prosím Dotazník k uzavření smlouvy  http://www.bvk.cz/zakaznikum/formulare/ s vyplněnými údaji jakoukoliv formou do zákaznického centra v ulici Pisárecká 1a Brno. Naši zaměstnanci se s Vámi spojí a připraví návrh nové smlouvy, do níž nově potřebné údaje zapracují.
V případě, že vyčkáte doručení výzvy k aktualizaci, prosíme o reakci dle pokynů v ní obsažené.

Děkujeme Vám

Možnost samoodečtu vodoměru k 31. 12. 2017

Pro konečnou fakturaci spotřeby vody za rok 2017, a se snahou o co nejpřesnější rozdělení fakturace spotřeby vody mezi jednotlivá období, nabízíme odběratelům možnost využít provedení samoodečtu centrálního vodoměru ke dni 31. prosince 2017.
Hlášení stavů vodoměrů je možné zákaznickou linkou 840 177 177, prostřednictvím zřízeného zákaznického účtu, e-mailu bvk@bvk.cz, elektronického formuláře http://www.bvk.cz/zakaznikum/hlaseni-stavu-vodomeru a písemně nebo osobně v zákaznickém centru v ulici Pisárecká 1a v Brně.
S ohledem na nutnost zpracování dat budou hlášení stavů vodoměrů přijímány nejpozději do 5. ledna 2018 včetně. Případné oznámení stavů po uvedeném termínu již nebude možno brát jako podklad pro mimořádnou fakturaci a bude rozhodující pouze stav zjištěný našimi zaměstnanci při řádných odečtech v průběhu roku 2018. Spotřeba za celé poslední období odečtu bude již rozpočítána dle denní průměrné hodnoty na část pro rok 2017 a na část pro rok 2018. Při řádném odečtu bude ověřena i správnost nahlášených stavů.
Pro jednoznačnou identifikaci odběru, prosíme, uveďte technické číslo odběru (na faktuře v horní části), dále ulici a orientační (příp. parcelní) číslo připojené nemovitosti.