Aktuality

Novela zákona vyvolala aktualizaci smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 změnila náležitosti smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Naše společnost proto postupně vyzývá jednotlivé zákazníky s prosbou o součinnost při úpravě stávající smlouvy, kterou s nimi má uzavřenou tak, aby všechny smlouvy byly do stanoveného termínu 31.12.2023 aktualizovány.
Vzhledem k velkému počtu cca 54 tis smluv a nezměněného počtu příslušných zaměstnanců, je proces jejich obměny časově náročný, přesto díky spolupráci a pochopení našich zákazníků probíhá prozatím vše hladce a více něž polovina smluv je již aktualizována.
Pokud jsme Vás jako vlastníka připojené nemovitosti a zákazníka naší společnosti dosud neoslovili, Vaše smlouva byla uzavřena před 1.1.2014 a jste ochotni této věci napomoci, doručte prosím Dotazník k uzavření smlouvy s vyplněnými údaji jakoukoliv formou do zákaznického centra v ulici Pisárecká 1a, Brno. Naši zaměstnanci se s Vámi spojí a připraví návrh nové smlouvy, do níž nově potřebné údaje zapracují.
V případě, že vyčkáte doručení výzvy k aktualizaci, prosíme o reakci dle pokynů v ní obsažené.

Děkujeme Vám