Informace k prostorové poloze sítí

Informace o prostorové poloze vodohospodářské infrastruktury provozované naší společností poskytuje na základě Vaší žádosti pracoviště technické dokumentace útvaru vodohospodářského rozvoje v budově B v areálu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., (Pisárecká 277/1, Brno).

Možnosti podání žádostí o vydání údajů o prostorové poloze sítí:

  1. Zaslání žádosti volnou formou na e-mailovou adresu dkutalek@bvk.cz, případně na bvk@bvk.cz ,
  2. Osobní návštěva pracoviště technické dokumentace v provozní době pro zákazníky:
    Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 277/1, Pisárky, 603 00 Brno - budova B,
  3. Zaslání žádosti na adresu společnosti:
    Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno.

Žádost o vydání údajů není nutné podávat v případě osobní návštěvy pracoviště technické dokumentace (budova B v areálu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, Brno), Vaši žádost s Vámi vypracuje náš pracovník.

Podrobné informace k vydání zákresu sítí lze zjistit na telefonním čísle 543 433 130, nebo samotnou návštěvou našeho pracoviště.

Nabízíme Vám možnost zažádat o tištěnou podobu údajů nebo digitální data. V obou případech se jedná o placenou službu. Cena je odvozena od velikosti zájmového území (u digitálních dat je cena stanovena dle celkové délky poskytnutých sítí v zájmovém území), v obou alternativách bude sdělena po vymezení zájmového území před poskytnutím služby.

Tištěnou ověřenou situaci lze získat na počkání na pracovišti Technická dokumentace nebo zasláním poštou na dobírku s navýšením ceny o poštovné. Digitální datový soubor poskytujeme zasláním e-mailem ve formátu DGN a DWG bez polohopisu.

Pro vydání podkladů prostorové polohy sítí je vždy nutné přesně specifikovat zájmové území.

Digitální data lze objednat i e-mailem a zaplatit fakturou. Při prvním objednání digitálních dat je potřeba vyplnit celoroční objednávku, jejíž vzor naleznete zde. Tato objednávka je platná pro celý kalendářní rok. Doplněnou celoroční objednávku o fakturační údaje, potvrzenou razítkem a originálem podpisu oprávněné osoby zašlete do datové schránky (ID: c7rc8yf) nebo klasickou poštou na adresu naší společnosti (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno).

Po obdržení této objednávky Vám při každém objednání dat zašleme e-mailem náš formulář s vyčíslenou cenou za poskytnutí dat, který je potřeba potvrdit a zaslat e-mailem zpět. Po přijetí potvrzeného formuláře budou e-mailem zaslána požadovaná data a vystavena faktura.

Provozovaná oblast BVK, a.s.: rubrika o společnosti / provozovaná oblast

 

Aktualizace: Listopad 2019