Pronájem cisteren, náhradní zásobování pitnou vodou

Pronájem cisteren, náhradní zásobování pitnou vodou

   

Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést:
fakturační adresu
kontakt objednatele, telefonický nebo e-mailový kontakt pro dohodnutí možného termínu
místo závozu
druh požadované služby:

   * dovoz pitné vody cisternovými vozy MAN nebo TATRA o objemu  8 m3 s možností přečerpání vody,
uveďte počet m3 a vzdálenost k místu čerpání (délka hadic)
   * pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o obsahu 3 m3,
uveďte počet kontejnerů a počet dnů pronájmu kontejnerů 

 
Fyzická osoba jako účastník této objednávky tímto potvrzuje, že byla v okamžiku získání osobních údajů společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. seznámena s informacemi o zpracováním osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle této objednávky. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
 
Objednatel bere na vědomí, že si dodavatel vyhrazuje právo upravit termín dovozu a svozu cisterny v závislosti na svých provozních možnostech. Cena stanovená v objednávce se posunutím termínu dovozu a odvozu cisterny nezmění. Mobilní cisterny jsou v případě havárie vodovodního řadu primárně určeny pro náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů.
 
Výjezdním místem je areál Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. - Hády 1a, Brno, Maloměřice.
 

Objednávky přijímáme
pondělí - pátek  8:00 až 14:00 hod.
Objednávky zaslané o víkendu nebo svátcích  zpracováváme následující pracovní den.
Kontakt