Informace o prostorové poloze sítí, vytyčování vodovodních řadů a přípojek

Informace o prostorové poloze vodohospodářské infrastruktury provozované naší společností poskytuje na základě žádosti pracoviště Technická dokumentace útvaru VHR v budově B v areálu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, Brno.

Žádost volnou formou lze podat:
- zasláním na e-mailovou adresu dkutalek@bvk.cz, případně na kontaktní e-mailovou adresu bvk@bvk.cz,
- zasláním poštou nebo osobním doručením na podatelnu:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno.

Žádost není nutné podávat v případě osobní návštěvy pracoviště Technická dokumentace (bude vyplněna na místě naším pracovníkem).
Informace o poloze jsou poskytovány tištěnou formou nebo digitální formou. Jedná se o placenou službu. Cena je odvozena od velikosti zájmového území, resp. celkové délky poskytnutých sítí, v obou alternativách bude sdělena po vymezení zájmového území před poskytnutím služby.
Tištěnou ověřenou situaci lze získat na počkání na pracovišti Technická dokumentace nebo zasláním poštou na dobírku s navýšením ceny o poštovné.
Digitální datový soubor poskytujeme zasláním e-mailem ve formátu DGN a DWG bez polohopisu.
Orientační informaci zdarma lze získat osobní návštěvou našeho pracoviště nebo telefonicky, kontaktujte nás na tel. č. 543 433 130.

Úřední hodiny: 
  Po 8:00 - 17:00
  Út 8:00 - 15:00
  St 8:00 - 17:00
  Čt 8:00 - 15:00
  Pá 8:00 - 13:00

Provozovaná oblast: http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/provozovana-oblast/

Vytyčení vodovodních řadů a přípojek

Provádíme lokalizaci trasy vedení metalického i nemetalického vodovodního potrubí, vodovodních přípojek, signalizačních markerů a identifikačních vodičů potrubí.

Vytyčení metalického potrubí je prováděno metodou elektromagnetického pole vytvořeného kolem trasovaného vedení, které je snímáno a zaznamenáno lokačním přístrojem.

Vytyčení nemetalického potrubí je prováděno pomocí trasovacího pera se sondou, které se vsunuje do potrubí, přičemž je nezbytné trasovaný úsek odstavit, rozpojit a vypustit. Maximální délka trasovaného úseku plastového potrubí je 150 metrů.

Zajišťuje úsek diagnostiky vodovodní sítě, dálkové přivaděče úsek dálkových přivaděčů.

Všechny nabízené činnosti provádí odborně kvalifikovaní a pravidelně proškolovaní zaměstanci.

Pro více informací a objednání těchto služeb kontaktujte prosím telefonicky naši společnost na telefonním čísle +420 543 433 111.