Vodovodní síť

Vodovodní síť

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provozují vodovodní síť, jejíž celková délka je 1415 km, včetně 159 km přivaděčů. Nejvíce zastoupeným materiálem potrubí je šedá litina (50 %), tvárná litina (28 %), ocel (9 %), zbytek tvoří potrubí z PE, PVC, sklolaminátu, železobetonu a azbestocementu. Nejvíce vodovodních řadů má profil DN 100, DN 150, DN 80 a DN 200. Vodovodní řady jsou uloženy především v zemi - v komunikacích a volných plochách, v centru města Brna jsou některé řady uloženy též v primárních (hlubinných) kolektorech a v sekundárních (podpovrchových) kolektorech. Na vodovodní řady je napojeno 50 tisíc vodovodních přípojek.

Vodovodní síť je rozdělena na jednotlivá tlaková pásma, v nichž je požadovaný přetlak vody zajišťován příslušným vodojemem, redukčním ventilem, případně automatickou tlakovou stanicí. V současné době společnost provozuje 93 tlakových pásem, která jsou součástí Brněnské vodárenské soustavy, a dalších 5 v samostatných vodovodech.

 
Centrální část provozované vodovodní sítě, barevně dle tlakových pásem, mapový podkladCentrální část provozované vodovodní sítě, barevně dle tlakových pásemČást vodovodní sítě města Brna, barevně dle tlakových pásemČást vodovodní sítě města Brna včetně ortofotomapyVodovod v podpovrchovém kolektoru v centru městaVodovodní potrubí v hlubinném kolektoruHavárie vodovodu DN 500, ul. Polní