Spolupráce s EU

Vzdělávací program "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost"

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je prostřednictvím SOVAKU (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR)  zapojena do vzdělávacího programu "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost" s cílem posílení adaptability zaměstnanců. Tento program je hrazen z prostředků Evropské unie. Program vzdělávání: