Provozovaná oblast

Hlavní činností společnosti je provozování  vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí televizní kamery, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod Brno - Modřice včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod.
Investorská a projekční činnost je zaměřena  na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život města a jeho obyvatel. Společnost provozuje:

vodovod pro veřejnou potřebu na území: města Brna, Kuřim, Modřice, Březová nad Svitavou, městyse Štěpánov nad Svratkou, Doubravník, obce Nebovidy, Lelekovice, Moravany, Česká, Vranov, Moutnice, Měnín, Švařec, Koroužné, Želešice, Skorotice, Dolní Loučky, Černvír a pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

kanalizaci pro veřejnou potřebu na území: města Brna, Kuřim, Modřice, městyse Štěpánov nad Svratkou, obce Česká, Moutnice, Švařec, Želešice