Orgány společnosti

Orgány společnosti 

Představenstvo:
Ing. Petr Hýbler -  předseda  představenstva
Ing. Jan Zámečník - místopředseda představenstva  
Mgr. Ing. Daniel Kypr
Ing. Hana Kašpaříková
Manuel Nivet
Ing. Vojtěch Janoušek
Ing. Petr Konečný, MBA

Dozorčí rada:
Richard Mrázek - předseda dozorčí rady
RNDr. Anastazios Jiaxis - místopředseda dozorčí rady
Ing. Radim Jirout, MBA
PhDr. Pavel  Kavka
JUDr.  Zdeňka  Vondráčková (člen za zaměstnance)

Výbor pro audit
Richard  Mrázek - předseda, nar. 2.11.1973, bytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno
RNDr. Anastazios Jiaxis - místopředseda, nar. 4.1.1961, bytem Hoštická  555/93, Bosonohy, 642 00 Brno
Ing. Radim Jirout, MBA, nar. 6.4.1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí
PhDr. Pavel Kavka, nar. 29.4.1964, bytem  Mladoboleslavká 156, Vinoř, 190 17 Praha 9,
bydliště: Na  Větrníku  1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6

Výkonné vedení:
Ing. Jakub Kožnárek - generální ředitel
Ing. Jiří Hanousek  -  ředitel vodárenské sekce
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. -  ředitel kanalizační sekce
Ing. Petr Šindler  -  ředitel technické sekce 
Ing. Zdeněk Herman  -  ředitel ekonomické sekce
Ing. Roman Palatin - ředitel obchodní sekce