Orgány společnosti

Orgány společnosti 

Představenstvo: 
Ing. Jan Zámečník - místopředseda představenstva  
Ludvík Kadlec
Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Ing. Vojtěch Janoušek
Ing. Petr Konečný, MBA

Dozorčí rada:
Ing. David Grund - předseda dozorčí rady
Petr Cajzl - místopředseda dozorčí rady 
Ing. Radim Jirout, MBA
PhDr. Pavel Kavka
JUDr. Zdeňka Vondráčková (člen za zaměstnance)
Ing. Ladislav Prokop (člen za zaměstnance)
 

Výbor pro audit
Ing. Radek Neužil, LL.M. - předseda, nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 2798/45, 628 00 Brno
Ing. Miroslava Krčmová - místopředseda, nar. 20.10.1941, bytem Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice
PhDr. Pavel Kavka, nar. 29.4.1964, bytem  Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9,
bydliště: Na  Větrníku  1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6

Výkonné vedení:
Ing. Jakub Kožnárek - generální ředitel
Ing. Jiří Hanousek  -  ředitel vodárenské sekce
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. -  ředitel kanalizační sekce
Ing. Petr Šindler  -  ředitel technické sekce 
Ing. Zdeněk Herman  -  ředitel ekonomické sekce
Ing. Roman Palatin - ředitel obchodní sekce