Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla

 

Centrální vodohospodářský dispečink - nepřetržitý provoz
(problémy v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod)
543 212 537
Ústředna 543 433 111
Laboratoře pitných a odpadních vod (rozbory vody) 543 433 573,  543 433 535
Zákaznická linka - v provozu pouze v úředních hodinách
(stavy vodoměrů, odečty vodoměrů, fakturace, smluvní vztahy)
840 177 177
Tiskový mluvčí 543 433 004
Reklamace vodného a stočného 543 433 081,  840 177 177
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 543 433 065,  840 177 177
Akreditovaná kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů 545 245 993
Schvalování projektové dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky 543 433 252, 543 433 269
Oznámení zahájení prací na vodovodní přípojce 543 433 133,  543 433 227
Oznámení zahájení prací na kanalizační přípojce 543 433 355, 543 433 364