Kontakt

Telefon: +420 543 433 111 - ústředna
Fax: +420 543 433 000
E-mail: bvk@bvk.cz
ID datové schránky: c7rc8yf

Informace o provozu zákaznického centra (Brno - Pisárky, Pisárecká 555/1a):

Vážení zákazníci, 

v zájmu ochrany zdraví Vás, našich zákazníků, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury, a z důvodu minimalizace šíření koronavirového onemocnění COVID – 19

p ř e r u š i l a   dne  20.10.2020

 

naše společnost až do odvolání osobní kontakt v zákaznickém centru v Pisárecké ulici v Brně, stejně jako  kontakt se zákazníky v opravně a zkušebně vodoměrů sídlící na ulici Jana Svobody.

Zákazníci mohou společnost nadále kontaktovat přes telefonní ústřednu 543 433 111, přes zákaznickou linku 840 177 177, nebo využit e-mail: bvk@bvk.cz.

Našim zákazníkům doporučujeme, aby společně se svým požadavkem poslali na sebe i telefonický kontakt, aby mohli být zaměstnanci naší společnosti zpětně kontaktováni. 

 

Poskytování ostatních služeb, tj. služeb spojených s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci a prostorové poloze sítí (služby jsou poskytovány v pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hod.), možnost rozboru pitných, bazénových a odpadních vod a kalů (dle běžného režimu) a dalších běžně nabízených služeb

není přerušeno.  

 

V zájmu ochrany Vašeho zdraví, stejně jako ochrany našich zaměstnanců zajišťujících provozování vodohospodářské infrastruktury Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování následujících pravidel:

  • nezbytné používání ochranných roušek
  • dezinfikování rukou při vstupu do budov
  • udržování odstupu nejméně 2 metry
  • omezení pobytu v prostorách naší společnosti na nezbytně nutnou dobu.

Prioritně prosíme, využívejte jiné formy komunikace, především telefonické, e-mailové či písemné.   

Děkujeme Vám za pochopení. 


Zákaznická linka - 840 177 177 (linku platí volající podle tarifů svého operátora) - informace o odečtech vodoměrů, nahlášení stavu vodoměrů, informace o fakturaci a uzavření smluvního vztahu, informace o poruchách a náhradním zásobování. Linka je v provozu v rozmezí hodin pro kontakt se zákazníky (úřední hodiny v sídle společnosti).V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění odpadních vod (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) volejte, prosím, 543 212 537 centrální vodohospodářský dispečink, který je v provozu nepřetržitě 24 hodin.