Přehled certifikátů a akreditací

Integrovaný systém managementu (ISM)

Zde jsou k nahlédnutí certifikáty ISM Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Útvar kontroly kvality (laboratoře pitných a odpadních vod)

Zde je k nahlédnutí osvědčení o akreditaci  dle ČSN EN ISO/IEC 17025, včetně přílohy s přehledem akreditovaných zkoušek.

Kalibrační laboratoř a opravna vodoměrů

Zde je k nahlédnutí osvědčení o akreditaci  dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Příloha k osvědčení je k dispozici na pracovišti kalibrační laboratoře na Jana Svobody 12, Brno