Environmentální profil společnosti

Environmentální profil společnosti

  

Ukazatel

Jednotka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Množství vyrobené pitné vody

mil. m3

29,2

29,3

28,3

28,67

29,35

29,5

- z toho:          povrchové vody

mil. m3

1,6

1,6

1,1

1,72

1,63

1,87

                        podzemní vody

mil. m3

27,6

27,7

27,2

26,95

27,72

27,63

Ztráty vody - jednotkový únik

m3/km/rok

1.892

1.864

1.385

1.613

1.812

1.681

Kvalita dodávané pitné vody

---

v souladu s požadavky legislativy

Množství čištěných odpadních vod

mil. m3

33,8

31,3

38,0

35,59

33,30

34,23

Účinnost jednotlivých ČOV

---

v souladu s vydanými vodoprávními rozhodnutími

Produkce odpadů

t/rok

34.029

35.318

35.640

35.118

39.686

39.068

Produkce čistírenských kalů

t sušiny/rok

8.501

8.870

8.795

8.037

8.587

8.653

Produkce paliva Palikal

t sušiny/rok

3.664

3.358

3.104

3.371

2.046

3.559

Spotřeba elektrické energie PV

MWh/rok

5.220

5.384

5.574

5.196

5.094

5.053

Spotřeba elektrické energie OV

MWh/rok

18.771

19.358

18.639

18.365

18.073

18.673

Produkce kalového plynu z ČOV

mil. m3

4,153

2,985

3

3,066

4,087

4,684

Výroba elektrické energie

MWh/rok

6.951

5.403

5.992

5.739

6.283

6.183

Emise do ovzduší

t/rok

9,07

10,01

29,42

28,64

26,81

39,70

Spotřeba PHM

tis. l/rok

364

367

357

349

345

330