O společnosti

Údaje k 31. 12. 2017

Počet zaměstnanců: 530

Hlavní zdroje vody: podzemní voda z Březové nad Svitavou
  upravovaná voda na úpravně vody Švařec
   

Počet obyvatel zásobených vodou: 410 047
Délka provozované vodovodní sítě: 1 415 km
Počet vodovodních přípojek: 49 734
Délka provozované kanalizační sítě: 1 221 km
Počet čistíren odpadních vod: 4 - Čistírna odpadních vod Brno - Modřice, čistírny odpadních vod Švařec, Moutnice, Štěpánov