O společnosti

Údaje k 31. 12. 2016

Počet zaměstnanců: 530

Hlavní zdroje vody: podzemní voda z Březové nad Svitavou
  upravovaná voda na úpravně vody Švařec
   

Počet obyvatel zásobených vodou: 408 770
Délka provozované vodovodní sítě: 1 419 km
Počet vodovodních přípojek: 49 605
Délka provozované kanalizační sítě: 1 217 km
Počet čistíren odpadních vod: 4 - Čistírna odpadních vod Brno - Modřice, čistírny odpadních vod Švařec, Moutnice, Štěpánov