O společnosti

Údaje k 31. 12. 2018

Počet zaměstnanců: 530

Hlavní zdroje vody: podzemní voda z Březové nad Svitavou
  upravovaná voda na úpravně vody Švařec
   

Počet obyvatel zásobených vodou: 411 872
Délka provozované vodovodní sítě: 1 421 km
Počet vodovodních přípojek: 50 060
Délka provozované kanalizační sítě: 1 225 km
Počet kanalizačních přípojek: 61 395

Počet čistíren odpadních vod: 4 - Čistírna odpadních vod Brno - Modřice, čistírny odpadních vod Švařec, Moutnice, Štěpánov